Giải bài tập Sinh học 6 trang 9 bài Nhiệm vụ của sinh học

A. Tóm tắt lý thuyết

Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn sau: Vi khuẩn, Nấm, Thực vật và Động vật,…

Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con ngườì.

Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng nhằm phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 9 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 9 SGK Sinh 6)

Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống của sinh vật

Trên cạn

Dưới nước

Cơ thể người

1

Con mèo

+

2

Con cá chép

+

3

Con ghẻ

+

4

Con cá thu

+

5

Con giun đũa

+

6

Con gà

+

Bài 2: (trang 9 SGK Sinh 6)

Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Nhiệm vụ của thực vật học là: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo và đời sống cũng như sự đa dạng của thực vật để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.

Bài 3: (trang 9 SGK Sinh 6)

Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây:

STT (1)

Tên sinh vật (2)

Nơi sống (3)

Công dụng (4)

Tác hại (5)

1

2

3

….

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

STT (1)

Tên sinh vật (2)

Nơi sống (3)

Công dụng (4)

Tác hại (5)

1

Cây lúa

Trên đất

Cây lương thực

2

Con bò

Trên đất

Lấy sức kéo, lấy thịt, sữa

3

Cây hồng

Trên đất

Cây ăn quả

4

Cây lá han

Trên đất

Lá có chất độc gây ngứa cho người và động vật.

5

Con đỉa

Dưới nước

Hút máu người và động vật.

6

Con chuột

Trên đất

Phá hoại các dụng cụ gia đình, phá mùa màng và truyền bệnh

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư