Soạn văn 6 ngắn gọn bài Cụm danh từ

Soạn Văn: Cụm danh từ

Cụm danh từ là gì?

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ ngữ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những danh từ đứng trước và đứng sau nó.

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa của cụm danh từ cụ thể, chi tiết và có cấu tạo phức tạp hơn so với nghĩa của danh từ.

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Cụm danh từ: Một ngôi nhà cổ.

– Đặt câu: Một ngôi nhà cổ nằm sâu trong rừng.

– Nhận xét: Chức năng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

Cấu tạo của cụm danh từ

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các cụm danh từ: Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

Câu 2 + 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

Tổng lượng

Số lượng

Danh từ chỉ đơn vị

Danh từ chỉ đối tượng

Đặc điểm, tính chất

vị trí

làng

ấy

ba

thúng

gạo

nếp

ba

con

trâu

đực

ba

con

trâu

ấy

chín

con

năm

sau

cả

làng

Luyện tập

Câu 1 + 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Cụm danh từ:

Câu

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

a.

một

người

chồng

thật xứng đáng

b.

một

lưỡi

búa

của cha để lại

c.

một

con

yêu tinh

ở trên núi có nhiều phép lạ

Câu 3 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phụ ngữ thích hợp: Ấy, vừa rồi, cũ,…

5/5 - (12 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000