Sách giải bài tập sinh học lớp 8

Các bạn học sinh có nhu cầu tìm kiếm sách giải bài tập sinh học lớp 8 vui lòng click vào đường link dưới để xem.

Xem chi tiết: Sách giải bài tập sinh học lớp 8

Lưu ý: Nếu các bạn có nhu cầu vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn làm điều đó.

Chương 1: Khái quát về cơ thể người

Bài 1: Bài mở đầu
Giải bài tập trang 7 SGK Sinh lớp 8: Bài mở đầu
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu (rút gọn)
Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 bài 1
Bài 2: Cấu tạo cơ thể người
Giải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo cơ thể người
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người (rút gọn)
Bài 3: Tế bào
Giải bài tập trang 13 SGK Sinh lớp 8: Tế bào
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 3: Tế bào
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 3: Tế bào (rút gọn)
Bài 4: Mô
Giải bài tập trang 17 SGK Sinh lớp 8: Mô
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 4: Mô
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 4: Mô (rút gọn)
Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô (rút gọn)
Bài 6: Phản xạ
Giải bài tập trang 23 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6: Phản xạ
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 6: Phản xạ (rút gọn)
Đề kiểm tra chương I lớp 8 môn Sinh học
Đề kiểm tra chương I lớp 8 môn Sinh học
Chương 2: Vận động
Bài 7: Bộ xương
Giải bài tập trang 27 SGK Sinh lớp 8: Bộ xương
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 7: Bộ xương
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 7: Bộ xương (rút gọn)
Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
Giải bài tập trang 31 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và tính chất của xương
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương (rút gọn)
Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
Giải bài tập trang 33 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và tính chất của cơ
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ (rút gọn)
Bài 10: Hoạt động của cơ
Giải bài tập trang 36 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động của cơ
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 10: Hoạt động của cơ
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 10: Hoạt động của cơ (rút gọn)
Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 11: Sự tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động (rút gọn)
Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Giải bài tập Sinh học lớp 8 Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Giải bài tập Sinh học lớp 8 Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 2
Chương 3: Tuần hoàn
Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
Giải bài tập trang 44 SGK Sinh lớp 8: Máu và môi trường trong cơ thể
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể (rút gọn)
Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch
Giải bài tập trang 47 SGK Sinh lớp 8: Bạch cầu – Miễn dịch
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 14: Bạch cầu – miễn dịch
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch (rút gọn)
Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu (rút gọn)
Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
Giải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết (rút gọn)
Bài 17: Tim và mạch máu
Giải bài tập trang 57 SGK Sinh lớp 8: Tim và mạch máu
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 17: Tim và mạch máu
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 17: Tim và mạch máu (rút gọn)
Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
Giải bài tập trang 60 SGK Sinh lớp 8: Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn (rút gọn)
Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu
Giải bài tập Sinh học lớp 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 3
Chương 4: Hô hấp
Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Giải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 8: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp (rút gọn)
Bài 21: Hoạt động hô hấp
Giải bài tập trang 70 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động hô hấp
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 21: Hoạt động hô hấp (rút gọn)
Bài 22: Vệ sinh hô hấp
Giải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hô hấp
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 22: Vệ sinh hô hấp
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 22: Vệ sinh hô hấp (rút gọn)
Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 4
Chương 5: Tiêu hóa
Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Giải bài tập trang 80 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa (rút gọn)
Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng
Giải bài tập trang 83 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở khoang miệng
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng (rút gọn)
Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày
Giải bài tập trang 89 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở dạ dày
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày
Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non
Giải bài tập trang 92 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở ruột non
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hoá ở ruột non
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hoá ở ruột non
Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
Giải bài tập trang 96 SGK Sinh lớp 8: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân (rút gọn)
Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa
Giải bài tập trang 99 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh tiêu hóa
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 30: Vệ sinh tiêu hoá
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 30: Vệ sinh tiêu hóa (rút gọn)
Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 5
Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng
Bài 31: Trao đổi chất
Giải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 8: Trao đổi chất
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất (rút gọn)
Bài 32: Chuyển hóa
Giải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 8: Chuyển hóa
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa (rút gọn)
Bài 33: Thân nhiệt
Giải bài tập trang 106 SGK Sinh lớp 8: Thân nhiệt
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệt
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệt
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệt (rút gọn)
Bài 34: Vitamin và muối khoáng
Giải bài tập trang 110 SGK Sinh lớp 8: Vitamin và muối khoáng
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoáng
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoáng
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoáng (rút gọn)
Bài 35: Ôn tập học kì I
Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 8: Ôn tập học kì 1 sinh lớp 8
Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 8
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 35: Ôn tập học kì 1 (rút gọn)
Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
Giải bài tập trang 114 SGK Sinh lớp 8: Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần ăn
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 6
Chương 7: Bài tiết
Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
Giải bài tập trang 124 SGK Sinh lớp 8: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (rút gọn)
Bài 39: Bài tiết nước tiểu
Giải bài tập trang 127 SGK Sinh lớp 8: Bài tiết nước tiểu
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 39: Bài tiết nước tiểu
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 39: Bài tiết nước tiểu (rút gọn)
Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Giải bài tập trang 130 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 7
Chương 8: Da
Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da
Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và chức năng của da
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 41: Cấu tạo và chức năng của da
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 41: Cấu tạo và chức năng của da (rút gọn)
Bài 42: Vệ sinh da
Giải bài tập trang 136 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh da
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 42: Vệ sinh da
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 42: Vệ sinh da (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 8
Chương 9: Thần kinh và giác quan
Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh
Giải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh
Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh (rút gọn)
Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
Bài 45: Dây thần kinh tủy
Giải bài tập trang 143 SGK Sinh lớp 8: Dây thần kinh tủy
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 45: Dây thần kinh tủy (rút gọn)
Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian
Giải bài tập trang 146 SGK Sinh lớp 8: Trụ não, tiểu não, não trung gian
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian (rút gọn)
Bài 47: Đại não
Giải bài tập trang 150 SGK Sinh lớp 8: Đại não
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 47: Đại não
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 47: Đại não (rút gọn)
Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
Giải bài tập trang 154 SGK Sinh lớp 8: Hệ thần kinh sinh dưỡng
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng (rút gọn)
Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác
Giải bài tập trang 158 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan phân tích thị giác
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 49 (rút gọn)
Bài 50: Vệ sinh mắt
Giải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh mắt
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 50: Vệ sinh mắt
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 50: Vệ sinh mắt (rút gọn)
Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác
Giải bài tập trang 165 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan phân tích thính giác
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 51 (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác
Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52 (rút gọn)
Bài 53: Hoạt động cấp cao ở người
Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 53 (rút gọn)
Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh
Giải bài tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinh
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 9
Chương 10: Nội tiết
Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết
Giải bài tập trang 175 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ nội tiết
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 55 (rút gọn)
Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp
Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 8: Tuyến yên tuyến giáp
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp (rút gọn)
Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận
Giải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 8: Tuyến tụy và tuyến trên thận
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 57 (rút gọn)
Bài 58: Tuyến sinh dục
Giải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 8: Tuyến sinh dục
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58: Tuyến sinh dục
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 58: Tuyến sinh dục (rút gọn)
Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
Giải bài tập trang 186 SGK Sinh lớp 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 59 (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 10
Chương 11: Sinh sản
Bài 60: Cơ quan sinh dục nam
Giải bài tập trang 189 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan sinh dục nam
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam (rút gọn)
Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữ
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 61 (rút gọn)
Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 62: Thụ tinh, Thụ thai và phát triển của thai
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 62 (rút gọn)
Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 63 (rút gọn)
Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)
Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 64 (rút gọn)
Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 65 (rút gọn)
Bài 66: Ôn tập – Tổng kết
Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 66: Ôn tập tổng kết
Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 66: Ôn tập – Tổng kết (rút gọn)
Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 11

tu van tim gia su
PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư