24 Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng (bài 1, 2, 3, 4 trang 52/SGK Toán 1)

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 52 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

0 + 1 = 0 + 2 = 0 + 3 = 0 + 4 =

1 + 1 = 1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 4 =

2 + 1 = 2 + 2 = 2 + 3 =

3 + 1 = 3 + 2 =

4 + 1 =

Hướng dẫn giải

0 + 1 = 1 0 + 2 = 2 0 + 3 = 3 0 + 4 = 4

1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5

2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5

3 + 1 = 4 3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 4 = 0 + 5 =

2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 0 =

Hướng dẫn giải bài tập Toán 1

1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 0 + 5 = 5

2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 0 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

2… 2 + 3 5… 5 + 0 2 + 3… 4 + 0

5… 2 + 1 0 + 3 … 4 1 + 0 … 0 + 1

Hướng dẫn giải

2 < 2 + 3 5 = 5 + 0 2 + 3… 4 + 0

5 > 2 + 1 0 + 3 < 4 1 + 0 = 0 + 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết kết quả phép cộng

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư