Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 131, 132)

ÔN LẠI KIẾN THỨC:

Phép trừ phân số:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Phép cộng phân số:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử số của phân số thứ nhất với tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 131/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

a) Tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

b) Tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

c) Tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

d) Tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 131/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

a)

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

c)

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

d)

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 132/SGK Toán 4)

Tìm x:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 132/SGK Toán 4)

Rút gọn rồi tính:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

a)

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 132/SGK Toán 4)

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học Tiếng Anh và 3/7 số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Đáp án:

Số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng số phần tổng số học sinh cả lớp là:

Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp số: 29/35 số học sinh cả lớp.

5/5 - (23 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000