Giải bài tập trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên tiếp

Giải bài tập trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập so sánh các số tự nhiên, dạng toán tìm X, sắp xếp số thứ tự. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Ôn tập về Số tự nhiên (tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161/SGK Toán 4) dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 161 câu 1

Điền >, < , =

989 … 1321 34579 … 34601

27105 … 7985 150482 … 150459

8300 : 10 … 830 72600 … 726 x 100

Đáp án:

989 < 1321 34579 < 34601

27105 > 1985 150482 > 150459

8300 : 10 = 830 72600 = 726 x 100

Giải Toán lớp 4 trang 161 câu 2

Viết mỗi số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 7426; 999; 7642; 7624

b) 3158; 3518; 1835; 3190

Đáp án:

a) 999, 7426; 7624; 7642

b) 1853; 3158; 3190; 3518

Giải Toán lớp 4 trang 161 câu 3

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1567; 1590; 897; 10261

b) 2476; 4270; 2490; 2518

Đáp án:

a) 10261; 1590; 1567; 897

b) 4270; 2518; 2490; 2476

Giải Toán lớp 4 trang 161 câu 4

a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

d) Viết số chẵn lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Đáp án:

a) 0; 10; 100

b) 9; 99; 999

c) 1; 11; 101

d) 8; 98; 998

Giải Toán lớp 4 trang 161 câu 5

Tìm x, biết 57 < x < 62

a) x là số chẵn;

b) x là số lẻ;

c) x là số tròn chục.

Đáp án:

a) Các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là: 58; 60

vậy x là 58, 60

b) Các số lẻ lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 59; 61

Vậy x là 59; 61

c) Số tròn chục lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 60

Vậy x là 60

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư