Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại các dạng Toán đã học trong toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 4. Mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177/SGK Toán 4).

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 176/SGK Toán 4)

a) Đọc các số:

975 368; 6 020 975;

94 351 708; 80 060 090.

b) Trong mỗi số trên, chữ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu?

Đáp án:

Số 975368 đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám. Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn và có giá trị là 9 trăm nghìn.Số 6020975 đọc là: Sáu triệu không trăm hai chục nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Chữ số 9 ở hàng trăm và có giá trị là 9 trăm.Số 94351708 đọc là: Chín mươi bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám. Chữ số 9 ở hàng chục triệu và có giá trị là 9 chục triệu.Số 80060090 đọc là: Tám chục triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi. Chữ số 9 ở hàng chục và có giá trị là 9 chục.
Giải Toán lớp 4 trang 177 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 177 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 24579 + 43867 b) 235 x 325

82604 – 35246 101598 : 287

Đáp án:

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4

Giải Toán lớp 4 trang 177 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 177 SGK Toán 4) >; <; =

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Các em so sánh như sau:

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4

Giải Toán lớp 4 trang 177 bài 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 177 SGK Toán 4)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

120 x 2/3 = 80 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Số tạ thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

50 x (9600 : 100) = 4800 (kg)

4800kg = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ thóc

Giải Toán lớp 4 trang 177 bài 5

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 177 SGK Toán 4)

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp:

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư