Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp và năng suất cây trồng. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11, nhằm ôn tập và củng cố kiến thức bài học thông qua việc nhắc lại kiến thức trọng tâm và giải bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo.

Tóm tắt kiến thức: Quang hợp và năng suất cây trồng

1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

Quang hợp quyết định 90 và 95 % năng suất cây trồngNăng suất sinh học: Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.Năng suất kinh tế: Là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người (hạt, quả, củ,…)

2. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

a. Tăng diện tích bộ lá: Tăng diện tích bộ lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây trồng.

b. Tăng cường độ quang hợp:Tuyển chọn và tạo giống mới có cường độ và hiệu suất quang hợp cao kết hợp áp dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí.

c. Tăng hệ số kinh tế: Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân.

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 11

Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ?

Trả lời: Vì 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Trả lời:

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Trả lời: Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư