Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11, nhằm ôn tập và củng cố kiến thức bài học thông qua việc nhắc lại kiến thức trọng tâm và giải bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo.

Tóm tắt kiến thức: Tuần hoàn máu

1. Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn

a. Cấu tạo chung

Dịch tuần hoàn: Máu hoặc hỗn hợp máu – dịch môTim: Là cơ quan hút và đẩy máu chảy trong mạch máuHệ thống mạch máu bao gồm: Hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mao mạch

b. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn: Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể

2. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật

Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể.Hệ tuần hoàn của động vật đa bào có các dạng sau:

a. Hệ tuần hoàn hở

Có những đoạn máu không lưu thông trong mạch máu mà tràn vào khoang cơ thể và trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu và dịch mô.Máu chảy trong động mạch với áp lực thấp, tốc độ chậmGặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai..) và chân khớp (côn trùng, tôm..)

b. Hệ tuần hoàn kín

Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạchMáu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ nhanhGặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt chân đầu và động vật có xương sốngHệ tuần hoàn kín có 2 loại: Hệ tuần hoàn đơn ở cá, hệ tuần hoàn kép ở các nhóm động vật có phổi
Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 11

Câu 1. Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trả lời: Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì hệ tuần hoàn có mộl đoạn máu không chảy trong mạch kín.

Câu 2. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cự, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín ?

Trả lời: Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát. chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín vì có máu chảy trong mạch kín.

Câu 3. Đánh dấu X vào ô □ cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

□ a) Cá xương, chim, thú
□ b) Lưỡng cư, thú
□ c) Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú
□ d) Lưỡng cư, bò sát, chim.

Trả lời: d) Lưỡng cư, bò sát, chim

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư