Giải bài tập trang 97 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 9

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Hướng dẫn giải bài DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 97)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 97/SGK Toán 4)

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9?

99; 1999; 108; 5643; 29 385.

Đáp án:

Hướng dẫn: Các em tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không.

Ví dụ: 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18. Mà 18 chia hết cho 9. Vậy 99 chia hết cho 9.

Tương tự chúng ta tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29 385.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 97/SGK Toán 4)

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097.

Đáp án:

Hướng dẫn: Các em tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không.

Ví dụ: 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15. Mà 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9.

Tương tự chúng ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 97/SGK Toán 4)

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Đáp án:

Các em có thể viết như sau: 351; 693.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 97/SGK Toán 4)

Tìm số thích hợp viết vào ô chấm để được số chia hết cho 9:

31… ; …35; 2…5.

Đáp án:

Ta xét: 3 + 1 + … = 4 + …

Để 3 + 1 + … chia hết cho 9 thì 4 + … cũng phải chia hết cho 9. Vậy nên, số cần điền phải là số 5. Ta có 315.

Làm tương tự ta có các số sau: 315; 135; 225.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư