Giải bài tập Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao trong học tập, đặc biệt môn Vật lý, Gia Sư Toàn Cầu xin mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Giải bài tập Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý, qua tài liệu này các bạn học sinh sẽ học cách giải nhanh các bài tập một các hiệu quả nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Nội dung chính: Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong bảng 7.1

n

t

triangle t_1

triangle t'

1

0,398

2

0,399

3

0,408

4

0,410

5

0,406

6

0,405

7

0,402

Trung bình

Bài 1 (trang 44 SGK Vật Lý 10): Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian. Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Hoàn thành bảng:

N

t

triangle t_1

triangle t'

1

0,389

0,006

0,001

2

0,399

0,005

0,001

3

0,408

0,004

0,001

4

0,410

0,006

0,001

5

0,406

0,002

0,001

6

0,405

0,001

0,001

7

0,402

0,002

0,001

Trung bình

0,404

0,004

0,001

Phép đo này là phép đo trực tiếp.

Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo sẽ được như sau:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

Bài 2 (trang 44 SGK Vật Lý 10): Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách giữa s giữa 2 điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm.Tính sai số phép đo này và viết kết qủa đo.

Lời giải:

Sai số của phép đo này là:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

Bài 3 (trang 44 SGK Vật Lý 10): Cho công thức tính vận tốc tại B:

v = frac{2s}{t} và gia tốc tự do g = frac{2s}{t^2}

Lời giải:

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Trả lời:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư