Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại được Chúng tôi sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Bài tập 1 trang 15-16 VBT Sinh học 9: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại vào bảng 6.1

Trả lời:

Bảng 6.1. Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

Bài tập 2 trang 17 VBT Sinh học 9: Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại vào bảng 6.2

Trả lời:

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư