Giải Toán lớp 5 trang 175 SGK: Luyện tập chung

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài 1

Câu 1: Tính

a) 85793 – 36841 + 3826

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Hướng dẫn giải:

a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài 2

Câu 2: Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5

Hướng dẫn giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 – 3,5

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài 3

Câu 3: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Hướng dẫn giải:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

Diện tích mảnh đất hình thang là:

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

20000m2 = 2 ha

Đáp số: 20000m2; 2 ha.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài 4

Câu 4: Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Hướng dẫn giải:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ – 6 giờ = 2 giờ.

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 – 45 = 15 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

Giải Toán lớp 5 trang 175 bài 5

Câu 5: Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5

=> Suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư