Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 SGK: Luyện tập chung (tiếp)

Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bài 1

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập Toán 5

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8

= 6 x 8,4 – 6,8

= 50,4 – 6,8

= 43,6

Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bài 2

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bài 3

Câu 3: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải:

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là: 5/4

Vậy chiều cao bể bơi là: 0,96 x 5/4 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bài 4

Câu 4: Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ?

Hướng dẫn giải:

a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là:

7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

Đáp số: a) 30,8km; b) 5 giờ 30 phút.

Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bài 5

Câu 5: Tìm x:

8,75 x X + 1,25 x X = 20

HƯỚNG DẪN GIẢI

8,75 x X + 1,25 x X = 20

(8,75 + 1,25) x X = 20

10 x X = 20

x = 20 : 10

x = 2

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư