Giải vở bài tập Toán 3 bài 119: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải vở bài tập Toán 3 bài 119: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 40 giúp các em nắm được cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, kỹ năng tính nhanh, chính xác loại toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc?

Câu 2. Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh?

Câu 3. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số cái cốc có trên mỗi bàn là:

48 : 8 = 6 (cái)

Số cái cốc có trên 3 bàn là:

 3 = 18 (cái)

Đáp số: 18 cái

Câu 2. Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Một hộp có số cái bánh là:

30 : 5 = 6 (cái)

Bốn hộp có số cái bánh là:

 4 = 24 (cái)

Đáp số: 24 cái

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 3

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư