Giải vở bài tập Toán 3 bài 146: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 3 bài 146: Luyện tập chung Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 73 có đáp án đầy đủ chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tính nhẩm trong phạm vi 100 000, giải Toán có lời văn kèm theo tóm tắt. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Tính nhẩm:

a. 50000 + 20000 + 10000 =

50000 + (20000 + 10000) =

b. 80000 – 30000 – 20000 =

80000 – (30000 + 20000) =

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

49635 + 31287

84752 – 56282

60800 – 21578

Câu 3. Đội Một thu mua được 45 600kg cá. Đội Hai thu mua được nhiều hơn đội Một 5300kg cá. Đội Ba thu mua được ít hơn đội Hai 4600kg cá. Hỏi đội Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-gam cá?

Câu 4. Mua 2 quyển sổ phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 quyển sổ như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 50000 + 20000 + 10000 = 80000

50000 + (20000 + 10000) = 80000

b. 80000 – 30000 – 20000 = 30000

80000 – (30000 + 20000) = 30000

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ki-lô-gam cá đội Hai thu mua được là:

45600 + 5300 = 50900 (kg)

Số ki-lô-gam cá đội Ba thu mua được là:

50900 – 4600 = 46300 (kg)

Đáp số: 46300kg

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số tiền mua một quyển sổ là:

10 000 : 2 = 5000 (đồng)

Số tiền mua ba quyển sổ là:

5000  3 = 15000 (đồng)

Đáp số: 15000 đồng

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư