Giải vở bài tập Toán 3 bài 168: Luyện tập chung chương 5

Giải vở bài tập Toán 3 bài 168: Luyện tập chung chương 5 (tiếp theo) trang 99, 100 Vở bài tập Toán 3 tập 2 giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ hệ thống và các dạng bài tập đã học trong phạm vi SGK Toán 3, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số liền trước của 5480 là:

A. 6480

B. 5481

C. 5479

D. 5470

b. Số liền sau của 10 000 là:

A. 9999

B. 10 001

C. 11 000

D. 9000

c. Số lớn nhất trong các số: 63 527 ; 63 527 ; 63 725 ; 63 752 là:

A. 63 527

B. 63 257

C. 63 725

D. 63 752

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

75318 + 7138

62970 – 5958

2405  9

6592 : 8

Câu 3. Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được 1/3 số rau đó. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Câu 4. Xem bảng dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3

a. Lan mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Lan phải trả ……… đồng.

b. Hùng mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Hùng phải trả ……… đồng.

c. Liên mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Liên phải trả ……… đồng.

d. Lan, Hùng, Liên mua tất cả ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là ……… đồng.

e. Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là ……… đồng (để mua ………), số tiền phải trả ít nhất là ……… đồng (để mua ………).

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. Chọn đáp án C. 5479

b. Chọn đáp án B. 10 001

c. Chọn đáp án D. 63 752

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3.

Bài giải

Số ki-lô-gam rau quầy hàng đã bán là:

1260 : 3 = 420 (kg)

Số ki-lô-gam rau còn lại là:

1260 – 420 = 840 (kg)

Đáp số: 840kg

Câu 4.

a. Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Lan phải trả 55 000 đồng.

b. Hùng mua 1 con gấu, 2 quả bóng, 2 ô tô buýt.

Hùng phải trả 65 000 đồng.

c. Liên mua 1 con gấu, 4 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Liên phải trả 55 000 đồng.

d. Lan, Hùng, Liên mua tất cả 4 con gấu, 7 quả bóng, 4 ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là 175 000 đồng.

e. Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là 80 000 đồng (để mua ô tô buýt),số tiền phải trả ít nhất là 35 000 đồng (để mua quả bóng).

Đánh giá bài viết

Leave a Comment

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000