Giải vở bài tập Toán 3 bài 21: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21: Luyện tập gồm 5 bài tập là tài liệu tham khảo cho các em học sinh nhằm củng cố các phép tính, ôn luyện kỹ năng giải Vở bài tập Toán 3 chương 2 tập 1. Mời các em tham khảo để luyện tập.

Câu 1. Tính:

38  2

26  4

42  5

77  3

54  6

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

48  3

65  5

83  6

99  4

Câu 3. Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21 câu 4

Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21 câu 5

Bài giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21 đáp án câu 1

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21 đáp án câu 3

Bài giải

Trong hai giờ xe máy chạy được số ki-lô-mét là:

37  2 = 74 (km)

Đáp số: 74km

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 21 đáp án câu 4

Câu 5.

6 x [4] = 4 x 6

3 x 5 = 5 x [3]

5 x 6 = 6 x [5]

2 x 3 = [3] x 2

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư