Giải vở bài tập Toán 3 bài 30: Bảng nhân 7

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30: Bảng nhân 7 là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán trong vở bài tập Toán lớp 3 chương 2. Từ đó các em sẽ học thuộc bảng nhân 7, ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 Vở bài tập Toán 3: Bảng nhân 7

Câu 1. Tính nhẩm:

 2 7  6

 4 7  9

 8 7  10

 5 0  7

 3 7  0

 1 1  7

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 câu 2

Câu 3. Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có 7 học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 4. Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 câu 4

Câu 5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 câu 5

Hãy xếp thành hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 5b

Bài giải

Câu 1.

 2 = 14 7  6 = 42

 4 = 28 7  9 = 63

 8 = 56 7  10 = 70

 5 = 35 0  7 = 0

 3 = 21 7  0 = 0

 1 = 7 1  7 = 7

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 đáp án câu 2

Câu 3.

Bài giải

Số học sinh có trong 5 tổ là:

 5 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 đáp án câu 4

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 30 đáp án câu 5

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư