Giải vở bài tập Toán 3 bài 38: Tìm số chia

Giải bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được tên gọi và quan hệ của các thành phần trong phép chia, cách biết tìm số chia chưa biết. Mời các em cùng tham khảo lời giải của bài 38.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SBT Toán 3: Tìm số chia

Câu 1. Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 38 câu 1

Câu 2. Tìm x:

a. 12 : x = 3

b. 21 : x = 7

c. 30 : x = 3

d. x : 7 = 4

e. 20: x = 5

g. x × 6 = 42

Câu 3. Viết một phép chia:

a. Có số chia bằng thương

b. Có số bị chia bằng số chia

c. Có số bị chia bằng thương

Câu 4. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 38 câu 4

Hãy xếp thành hình bên:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 38 4b

Bài giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 38 đáp án 1

Câu 2.

a. 12 : x = 3 b. 21 : x = 7

x = 12 : 3 x = 21 : 7

x = 4 x = 3

c. 30 : x = 3 e. 20 : x = 5

x = 30 : 3 x = 20 : 5

x = 10 x = 4

d. x : 7 = 4 g. x × 6 = 42

x = 7 x 4 x = 42 : 6

x = 28 x = 7

Câu 3. Viết một phép chia:

a. Có số chia bằng thương là: 25 : 5 = 5

b. Có số bị chia bằng số chia là: 25 : 25 = 1

c. Có số bị chia bằng thương là: 5 : 1 = 5

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 38 câu 4

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư