Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Bảng nhân 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Phép nhân 8 trang 62 SBT Toán 3 tập 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em luyện tập các dạng bài tập phép nhân 8 và giải bài toán bằng phép nhân 8. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

 1 8  3

 8 3  8

 5 8  7

 8 7  8

 2 8  4

 8 4  8

 6 8  8

 8 8  9

Câu 2. Một tấm vải dài 20m. Người ta đã cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải còn lại dài mấy mét?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 52

Câu 3. Tính:

 2 + 8

 3 + 8

 4 + 8

 5 + 8

 6 + 8

 7 + 8

Câu 4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 52

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

……………………… = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

……………………… = 20 (ô vuông)

Nhận xét: ………… = ……………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

 1 = 8 8  3 = 24

 8 = 8 3  8 = 24

 5 = 40 8  7 = 56

 8 = 40 7  8 = 56

 2 = 16 8  4 = 32

 8 = 16 4  8 = 32

 6 = 48 8  8 = 64

 8 = 48 8  9 = 72

Câu 2.

Bài giải

Số mét vải cắt đi là:

 2 = 16 (m)

Số mét vải còn lại là:

20 – 16 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 3.

 2 + 8 = 16 + 8

= 24

 3 + 8 = 24 + 8

= 32

 4 + 8 = 32 + 8

= 40

 5 + 8 = 40 + 8

= 48

 6 + 8 = 48 + 8

= 56

 7 + 8 = 56 + 8

= 64

Câu 4.

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

 4 = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

 5 = 20 (ô vuông)

Nhận xét: 4  5 = 5  4

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư