Giải vở bài tập Toán 4 bài 103: Quy đồng mẫu các phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3 bài 103

Câu 2. Quy đồng mẫu số các phân số 2/3 và 5/12 (chọn 12 mẫu số chung (MSC) để quy đồng mẫu số hai phân số trên).

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu)

a) Ta có: Giải vở bài tập Toán 3 bài 103

Vậy quy đồng mẫu số của 3/4 và 3/5 được 15/20 và 12/20.

b) Ta có: Giải vở bài tập Toán 3 bài 103

Vậy quy đồng mẫu số của 7/8 và 8/7 được 49/56 và 64/56.

c) Ta có: Giải vở bài tập Toán 3 bài 103

Vậy quy đồng mẫu số của 9/5 và 7/12 được 108/60 và 35/60

Câu 2.

Ta có: Giải vở bài tập Toán 3 bài 103

Vậy quy đồng mẫu số của 2/3 và 5/12 được 8/12 và 5/12.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư