Giải vở bài tập Toán 4 bài 110: Luyện tập So sánh hai phân số khác mẫu số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: So sánh hai phân số:

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 3. So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hớn.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 4. a) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn frac{8}{9};frac{4}{9};frac{7}{9}

b) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớnfrac{7}{6};frac{7}{3};frac{7}{5}

Câu 5. So sánh hai phân số

Giải vở bài tập Toán 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2:

Giải vở bài tập Toán 4

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 3:

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 4:

a) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Lần lượt là: frac{4}{9};frac{7}{9};frac{8}{9}

b) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Lần lượt là: frac{7}{6};frac{7}{5};frac{7}{3}

Câu 5:

Giải vở bài tập Toán 4

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư