Giải vở bài tập Toán 4 bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: Tính:

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2: Tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 4

c) frac{2}{9}+frac{5}{3}

Câu 3: Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được 1/4 tấn, tuần thứ hai hái được 2/5 tấn, tuần thứ 3 hái được 1/3 tấn. Hỏi sau ba tuần nguời công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2

Giải vở bài tập Toán 4

c) frac{2}{9}+frac{5}{3}=frac{2times3+5}{9}=frac{6+5}{9}=frac{11}{9}

Câu 3

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Sau 3 tuần người công nhân hái được là

Giải vở bài tập Toán 4

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư