Giải vở bài tập Toán 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng

Giải vở bài tập Toán 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng trang 99, 100 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập quy đổi về khối lượng, dạng Toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Lớn hơn ki – lô – gam

Ki – lô – gam

Bé hơn ki – lô – gam

kg

1kg

= 10 hg

= 1000 g

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 7 yến = ….kg

1/5 yến = …kg

60kg = …. yến

4 yến 5 kg = ….kg

b) 6 tạ = … yến

1/2 tạ = …kg

200 yến = … tạ

5 tạ 5 kg = …kg

c) 21 tấn = ….tạ

1/10 tấn = ….kg

530 tạ = …. tấn

4 tấn 25 kg = ….kg

d) 1032kg = … tấn …kg

5890 kg = …tạ …..kg

Câu 3. Điền dấu >, <, =

5 kg 35g ……5035g

1 tạ 50kg …… 150 yến

4 tấn 25kg …… 425kg

100g …… 1/4 kg

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

12kg 45g = ………….g

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 1245

B. 10 245

C. 12 045

D. 12 450

Câu 5. Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn

= 10 tạ

= 1000kg

1 tạ

= 10 yến

= 0,1 tấn

= 100kg

1 yến

= 10 kg

= 0,1 tạ

1 kg

= 10hg

= 0,1 yến

=1000g

1hg

= 10 dag

= 0,1 kg

1dag

= 10 g

= 0,1 hg

1g

= 0,1 dag

Câu 2.

a) 7 yến = 70kg

1/5 yến = 2kg

60kg = 6 yến

4 yến 5 kg = 45 kg

b) 6 tạ = 60 yến

1/2 tạ = 50kg

200 yến = 20 tạ

5 tạ 5 kg = 505kg

c) 21 tấn = 210 tạ

1/10 tấn = 100kg

530 tạ = 53 tấn

4 tấn 25 kg = 4025kg

d) 1032kg = 1 tấn 32kg

5890 kg = 50 tạ 890kg

Câu 3

5 kg 35g = 5035g

1 tạ 50kg < 150 yến

4 tấn 25kg > 425kg

100g < 1/4 kg

Câu 4.

Chọn đáp án C

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần cân nặng của con là:

91 – 41 = 50 (kg)

Con cân nặng là: 50 : 2 = 25 (kg)

Bố cân nặng là: 25 + 41 = 66 (kg)

Đáp số: Con cân nặng là 25kg

Bố cân nặng là 66 kg

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư