Giải vở bài tập Toán 4 bài 173: Luyện tập chung chương 6

Giải vở bài tập Toán 4 bài 173: Luyện tập chung (tiếp theo) Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 113, 114 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Toán trong phạm vi lớp 4, ôn tập cuối năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Bài 1 trang 113 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số

12 856

489 726

801 205

68 224

Giá trị của chữ số 8

800

Lời giải:

Số

12 856

489 726

801 205

68 224

Giá trị của chữ số 8

800

80 000

80 000

8 000

Bài 2 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2: Đặt tính rồi tính

a) 52749 + 38426

b) 94802 – 45316

c) 417 × 352

d) 95150 : 27

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4

Giải vở bài tập Toán 4

Bài 3 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2: Điền dấu “<, >, =” vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài 4 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 200m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu ta thóc?

Lời giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 × 3 = 120 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 120 × 200 = 24000 (m)

Số ki-lô-gam thóc thu được ở thửa ruộng đó là:

24000 × 55 : 100 = 13200 (kg)

13200kg = 132 tạ

Đáp số: 132 tạ

Bài 5 trang 115 VBT Toán 4 Tập 2: Tìm giá trị số của a và b, biết:

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư