Giải vở bài tập Toán 4 bài 175: Tự kiểm tra

Giải vở bài tập Toán 4 bài 175: Tự kiểm tra Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 117, 118, 119 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Toán trong phạm vi lớp 4, ôn tập cuối năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 117, 118, 119 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8 B. 800 C. 8000 D. 80 000

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 80 000

Bài 2 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2: Đã tô đậm 3/5 hình tròn nào?

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Chọn A

Bài 3 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2: Cho phép cộng: Giải vở bài tập Toán 4. Cách tính nào đúng?

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Đáp án đúng: Chọn C

Bài 4 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2: Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Đáp án đúng: Chọn B

Bài 5 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2: Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm B. 50m

C. 5mm D. 5m

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 5m

Phần 2: Tính

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4

Phần 3: Giải bài Toán trang 119 VBT Toán 4 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài

Diện tích:…m2?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư