Giải vở bài tập Toán 4 bài 68: Luyện tập Chia cho số có một chữ số

Lý thuyết Chia cho số có một chữ số
Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

525945 : 7

489690 : 8

379075 : 9

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

7528

52 718

425 763

Hiệu hai số

2436

3544

63 897

Số lớn

Số bé

Câu 3. Có 2 kho lớn, mỗi kho chứa 14 580 kg gạo và 1 kho bé chứa 10 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki–lô–gam gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2.

Tổng hai số

7528

52 718

425 763

Hiệu hai số

2436

3544

63 897

Số lớn

4982

28 131

244 830

Số bé

2546

24 587

180 933

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số thóc trong 2 kho lớn là:

4580 × 2 = 29160 (kg)

Trung bình số thóc có trong mỗi kho là:

(29160 + 10350) :3 = 13170 (kg)

Đáp số: 13170 (kg)

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư