Luyện từ và câu lớp 4: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Hướng dẫn giải phần Nhận xét Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Đọc đoạn văn đã cho. Trả lời các câu hỏi (đọc đoạn văn SGK Tiếng Việt 4 trang 6 tập 2)

Câu 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Câu 2. Xác định chủ ngữ trong các câu trên.

Các câu trên có các chủ ngữ là: Một đàn ngỗng, Hùng, Thắng, Em, Đàn ngỗng.

Câu 3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ:

Trong câu kể “Ai làm gì?” chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối,…) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

Câu 4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành?

– Trong các câu trên, chủ ngữ được tạo thành bởi:

+ Danh từ riêng chỉ tên người: Hùng, Thắng, Tiến.

+ Đại từ chỉ người: em.

+ Danh từ, cụm danh từ: một đàn ngỗng, đàn ngỗng.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Câu 1 (trang 7 SGK Tiếng Việt 4):

Đọc đoạn văn đã cho SGK TV4 tập 2 trang 7.

a) Tìm câu kể “Ai làm gì” trong đoạn văn trên.

b) Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được.

Trả lời:

Đoạn văn gồm các câu kể “Ai làm gì” và chủ ngữ của các câu đó như sau:

Trong rừng chim chóc hót véo von.

Thanh niên lên rẫy.

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.

Các cụ già chụm đầu bên những chế rượu.

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4):

Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca

Trả lời:

Các chú công nhân đang thay ca

Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa

Chim sơn ca hót trên ngọn cây

Câu 3 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4):

Đặt câu nói về hoạt động của mỗi người và vật được miêu tả trong bức tranh (SGK TV4 tập 2 trang 7)

Em quan sát toàn bộ bức tranh và dùng từ ngữ của mình viết thành câu tả hoạt động của người và vật trong bức tranh

Trả lời:

Trên thửa ruộng ven đường các dì đang gặt lúa.

Trên đường các bạn học sinh lũ lượt đi tới trường.

Chú công nhân lái máy cày giơ tay chào mọi người.

Bầy chim đang bay liệng giữa bầu trời xanh.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư