3 Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu):

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

Hướng dẫn giải

57 = 50 + 7

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 … 38 27… 72 80 + 6 … 85

72 … 70 68 … 68 40 + 4 … 44

Hướng dẫn giải

34 < 38 27 < 72 80 + 6 > 85

72 > 70 68 = 68 40 + 4 = 44

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a) 28, 33, 45, 54

b) 54, 45, 33, 28

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Viết số lần lượt :67, 70, 76, 80, 84, 90, 98, 100

5/5 - (16 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000