Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 19 bài Lý thuy?t kính lúp, kính hi?n vi và cách s? d?ng

A. Tóm t?t lý thuy?t

Kính lúp và kính hi?n vi dùng ?? quan sát nh?ng v?t nh? bé, kính hi?n vi giúp ta nhìn ???c nh?ng gì m?t không th?y ???c.

Cách s? d?ng kính lúp: ?? m?t kính sát v?t m?u, t? t? ??a kính lên cho ??n khi nhìn rõ v?t.

Cách s? d?ng kính hi?n vi:

Ch?nh ánh sáng b?ng g??ng ph?n chi?u ánh sáng. ??t c? ??nh tiêu b?n trên bàn kính.S? d?ng h? th?ng ?c ?i?u ch?nh ?? quan sát rõ v?t m?u.
B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 19 Sinh H?c l?p 6:

Bài 1: (trang 19 SGK Sinh 6)

Ch? trên kính các b? ph?n c?a kính hi?n vi và nêu ch?c n?ng c?a t?ng b? ph?n.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

Các b? ph?n c?a kính hi?n vi g?m:

Th? kính??a quay g?n các v?t kínhV?t kínhBàn kínhG??ng ph?n chi?uChân ???c to?c nh?

Bài 2: (trang 19 SGK Sinh 6)

Trình bày các b??c s? d?ng kính hi?n vi.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

Xoay bàn kính có ?? phóng ??i nh? nh?t (?? t?p trung ánh sáng).?i?u ch?nh ánh sáng b?ng g??ng ph?n chi?u.??t tiêu b?n lên bàn kính sao cho v?t m?u n?m ? ngay tâm, dùng k?p gi? tiêu b?n. Hãy th?n tr?ng không ?? ánh sáng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p vào g??ng, làm nh? v?y d? b? h?ng m?t.M?t nhìn v?t kính t? m?t phía c?a kính hi?n vi. Tay ph?i t? t? v?n ?c 10 theo chi?u kim ??ng h? (v?n xu?ng) cho ??n khi v?t kính g?n sát lá kính c?a tiêu b?n.M?t nhìn vào th? kính, tay ph?i t? t? v?n ?c to theo chi?u ng??c l?i (v?n lên) cho ??n khi nhìn th?y v?t c?n quan sát.?i?u ch?nh b?ng ?c nh? ?? nhìn v?t m?u rõ nh?t.

5/5 - (16 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000