Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 31 bài Các lo?i r? – các mi?n c?a r?

A. Tóm t?t lý thuy?tCó hai lo?i r? chính: r? c?c và r? chùm.R? c?c g?m r? cái và các r? con.R? chùm g?m nh?ng r? con m?c t? g?c thân.R? có 4 mi?n: mi?n tr??ng thành có ch?c n?ng d?n truy?n; mi?n h?p th? n??c và mu?i khoáng; mi?n sinh tr??ng làm cho r? dài ra, mi?n chóp r? che ch? cho ??u r?.
B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 31 Sinh H?c l?p 6:

Bài 1: (trang 31 SGK Sinh 6)

Hãy li?t kê 5 lo?i r? cây mà em quan sát ???c vào b?ng sau:

STT

Tên cây

R? c?c

R? chùm

1

2

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

STT

Tên cây

R? c?c

R? chùm

1

Cây lúa

+

2

Cây ngô

+

3

Cây mít

+

4

Cây cam

+

5

Cây d?a

+

Bài 2: (trang 31 SGK Sinh 6)

R? g?m m?y mi?n? Ch?c n?ng c?a m?i mi?n?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

R? g?m có 4 mi?n:

Mi?n tr??ng thànhMi?n hútMi?n sinh tr??ngMi?n chóp r?

Ch?c n?ng c?a m?i mi?n:

Hút n??c và mu?i khoáng hòa tanLàm r? dài raChe ch? cho ??u r?D?n truy?n.

5/5 - (17 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000